XPRO 1我的磚塊,18/2.0很好用kkkevin wrote:
XPRO 1我的磚塊...(恕刪)
derek2nyy wrote:
X-PRO1+XF23mmF1...(恕刪)


XF 23mm F1.4 _ 1/550 s _ f7.1 _ 曝光 +1 _ ISO 400 _ 35mm焦距 35 _ 豐原 旱溪

一段時間沒用 X PRO 1了,今天帶著它外出曬曬太陽
第一次試貼~

X-Pro1 + XF23mm f/1.4

http://www.facebook.com/timlin1974
文章分享
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 193)
bluekai